Joulukuun kuvaaja 2018

Nina Pauloff on kansainvälisesti palkittu luova ammattivalokuvaaja. Valokuvausalalla hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Hän on kouluttautunut valokuvauksen kuva-artesaaniksi (KIP), sekä suorittanut valokuvaajan ammattitutkinnon (VAT) VVI:llä. Federation of European Photographers-järjestö on myöntänyt hänelle Qualified European Photographer-arvonimen fine art-valokuvauksessa. Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry on tukenut hänen näyttelytoimintaansa yksityis-ja ryhmänäyttelyissä niin Suomessa, kuin ulkomailla apurahan turvin. Kansainvälisen taiteellisen toiminnan lisäksi hän on aktiivinen myös asiakaslähtöisessä yksityishenkilö,- ja yrityskuvauksessa.

Innovatiivisena valokuvaajana hänellä on voimakas halu ilmaista ja ottaa kantaa seuraten tarkasti alan taiteellista, sekä teknistä kehitystä, ja kansainvälisiä sisältövirtauksia.

Visuaaliset valinnat kuvan esteettisessä rakenteessa perustuvat valojen ja varjojen elementteihin, jotka ovat kameran ohella hänelle funktionaalinen työväline, värien ja tekstuurien kautta syntyvien tunnelmien ollessa tärkeässä roolissa hänen työssään.

Näkökulmia vaihtelemalla ja niihin soveltuvia valokuvauksellisia tekniikoita varioimalla hän luo semiotiikan, surrealismin ja kolorismin välillä häilyvän todellisuuden, joka määräytyy kuvateosten sisäisten ehtojen mukaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Hänen työskentelytapa on suunnitelmallisen ja impulsiivisen luomisprosessin yhdistelmä. Lähtökohtana on aina temaattinen idea, jota tutkitaan pinnallisuuden ja syvällisyyden – ulkoisen ja sisäisen hahmon, sekä muodon ja sisällön dialogina lopputuloksen ollessa teoskokonaisuus, jolla on tutkimuksellinen tavoite ja vuorovaikutuksellinen tehtävä.

 

https://www.ninapauloff.com/